Vícenásobné řízení řada 742 (výňatek z knihy M.Pindryče „Dieselelektrická lokomotiva T466.2)

Lokomotivy T 466.2 od II. výrobní série, tj. od evidenčního čísla 061, jsou vybaveny zařízením pro vícená­sobné řízení, to znamená řízení dvou lokomotiv spřažených zadními čely k sobě, ze stanoviště jen jedné z nich. Další úpravy, zlepšující tuto možnost řízení (jako přechodový můstek mezi zadními ochozy, možnost propojení brzdičů přímočinné brzdy DAKO BP a hlavních vzduchojemů) byly provedeny od III. výrobní série, evidenčního čísla 121.

Dvě lokomotivy, které chceme řídit z jednoho stanoviště, je nutno spojit k sobě zadními čely, propojit ka­bel mnohonásobného řízení pomocí zásuvek, propojit potrubí samočinné brzdy (červené kohouty), potrubí hlavních vzduchojemů (žluté kohouty), spojovací potrubí přímočinné brzdy (modré kohouty) a u lokomotiv od III. série sklopit přechodové můstky a přepnout řetízky.

POZOR: Pokud se spojují hadice modrých kohoutů (brzda BP), je nutno  spojit na čele pro správnou funkci přímočinné brzdy OBĚ hadice !!! Ovládání přímočinné brzdy obou vozidel z jednoho stanoviště je z hlediska bezpečnosti provozu vhodné, na vlastní funkčnost lokomotiv ve vícenásobném řízení však nemá žádný vliv. Jsou-li však obě lokomotivy hadicemi přímočinné brzdy vybaveny, je strojvedoucí povinen je spojit.

Na obou lokomotivách se přepne přepínač režimu na hlavním elektrickém rozváděči (JD) do polohy "2 ČL" - dvojčlenné řízení.

Na řízené lokomotivě (neovládané strojvedoucím) se oba kontroléry - jízdní a směrový ponechají v polo­ze "O", brzdiče DAKO BP v odbrzděném stavu a brzdiče DAKO BS 2 v závěrné poloze. Stejná poloha řídi­cích prvků se nastaví na neobsazeném (neovládaném) vedlejším stanovišti vedoucí (řídicí) lokomotivy. Veš­keré řízení obou lokomotiv probíhá z hlavního stanoviště vedoucí (řídicí) lokomotivy jedním strojvedoucím, včetně případného "stopu" jednotlivých naftových motorů.

   Pouze ovládání přepínačů a ovládačů osvětlení, startování jednotlivých naftových motorů a odpojovače baterie je nutno obsluhovat na každé lokomotivě zvlášť.

POZOR: Vlastní spojení (resp. rozpojení) obou lokomotiv kabelem vícenásobného řízení je dovoleno provádět POUZE SE STOPNUTÝMI MOTORY A VYPNUTÝMI ODPOJOVAČI BATERIÍ (v opačném případě hrozí zkrat).