K prevádzke na železniciach patria aj nehody. Na niektoré si už ani nespomenieme a bolo by vhodné si ich pripomenúť. V tomto roku uplynulo 40 rokov od nehody, ktorá sa stala vo Varíne, kde zahynuli dve osoby a jedna osoba z toho bola poľským ministrom dopravy.

Uvedená nehoda sa stala dňa 2.7.1965 v železničnej stanici Varín na druhej koľaji žilinského zhlavia za výhybkou č.26, kde došlo k nabehnutiu vlaku ER 59 na stojaci rušeň E 669.165, ktorá zostala zabudnutá na odchodovej strane.

Medzi železničnými stanicami Žilina –Varín z dôvodu obnovy prvej koľaje bola dňa 22.6.1965 zahájená výluka. Pri zahájení výluky bolo vypnuté z činnosti traťové zabezpečovacie zariadenie na oboch traťových koľajach medzi Varínom a Žilinou. Toto zabezpečovacie zariadenie bolo upravené na hlásky a telefonický spôsob dorozumievania. Úpravou bola zrušená aj funkcia približovacích a vzďalovacích úsekov na žilinskom zhlaví a vylúčená kontrola úseku medzi vchodovým návestidlom od Žiliny až po krajnú vchodovú výhybku v oboch hlavných koľajách, takže réleové zabezpečovacie zariadenie prestalo kontrolovať vlakové a posunovacie cesty. Okrem toho bola prevedená i úprava na reléovom zabezpečovacom zariadení, ktorá umožňovala stavanie odchodových návestidiel do polohy Voľno i pri indikácii obsadenia úseku. Dňa 24.6. 1965 z dôvodu spartakiádnej prepravy bola výluka prerušená. Bola obnovená dvojkoľajná prevádzka, ale zabezpečovacie zariadenie, či už traťové, alebo staničné nebolo uvedené do pôvodného stavu, nakoľko po ukončení spartakiádnej prepravy mali výlukové práce pokračovať.

Za týchto podmienok nastúpil výpravca do smeny. Od Vrútok o 21.10 hod. došiel na koľaj č.2 rušeň ako II. násled 5315. Z dôvodu, že na uvedený rušeň bola daná dispozícia zo Žiliny, že môže odísť až za vlakom ER 35, tak sa výpravca rozhodol, že ho prestaví na koľaj č.7. Rušňovodičovi na rušni dal príkaz, aby potiahol na žilinské zhlavie, kde ho po vchode vlaku EOs 624 prestaví na koľaj č.7. Uvedený vlak EOS 624 bežal od Žiliny a tak výpravca po prestavení rušňa na žilinské zhlavie postavil vchod vlaku EOS 624 na koľaj č.1. Okrem toho od Vrútok bežal tiež vlak EPn 5579, ktorému výpravca postavil vchod na koľaj č.4. Za týmto vlakom odchádzal z Vrútok o 21.14 hod. vlak ER 59. Cesta vlaku ER 59 bola prísne sledovaná a v záujme bezzávadnej prepravy bol nariadený dozor náčelníkom staníc.

Z dôvodu, že vlak EPn 5579 vchádzal na koľaj č.4 (bližšia koľaj k budove) a súčasne vlak EOs 624 na koľaj č.1,tak výpravca sa odobral zastaviť vlak EPn 5579,tak aby neohrozil bezpečný nástup a výstup cestujúcich z vlaku EOs 624.Po vypravení vlaku EOs624,dal rušňovodičovi vlaku EPn 5579 príkaz , aby potiahol po odchodové návestidlo, nakoľko neuvoľnil koniec vlakovej cesty a tým nebolo možné postaviť vlakovú cestu pre vlak ER 59. Po popotiahnutí vlaku EPn 5579 a uvoľnení konca vlakovej cesty postavil výpravca vlakovú cestu pre vlak ER 59 po koľaji č.2,ktorý už medzitým zastavil pri vchodovom návestidle. Potom sa výpravca spolu s náčelníkom stanice odobrali sledovať vlak ER 59. Vzhľadom k tomu, že pred nimi stál vlak EPn 5579 tak mali zakrytý výhľad na vlak ER 59. Po prechode vlaku ER 59 sa odobrali do dopravnej kancelárie, kde zistili, že koľajový obvod výhybiek na žilinskom zhlaví je obsadený a súčasne počuli zvonček kontroly postavenia výmen. Výpravca vybehol z dopravnej kancelárie von a pohľadom zistil, že vlak ER 59 zastavil na žilinskom zhlaví. Okamžite sa odobral zistiť čo sa deje, aj s náčelníkom. Po príchode zistil, že vlak ER 59 narazil na stojaci rušeň ,ktorý zabudol prestaviť na koľaj č.7. Výpravca až pri pohľade na uvedený vlak si uvedomil, že zabudol prestaviť rušeň.

Vlak ER 59 po zastavení u vchodového návestidla, kde stál 2,5 min začal zvyšovať rýchlosť a v čase nárazu mal vlak rýchlosť 76 km/h. Rušňovodič zbadal rušeň pred sebou na 50 m a nedokázal už zabrániť zrážke.

Pri nehode zahynuli dve osoby (jedna z nich poľský minister dopravy), šesť bolo ťažko zranených a desať ľahko zranených. Pri náraze došlo k poškodeniu rušňov E 499.150 depo Praha střed a E 669.165 depo Spišská Nová Ves. Škoda na týchto rušňoch bola 400 000,- Kčs. Okrem toho boli zrušené železničné vozne Da 7406,WLa 124,Aza 90 a v menšom rozsahu bol poškodený vozeň ABa 2215. Celková škoda na majetku ČSD bola 1 767 927,- Kčs.

Následkom nehody bola prerušená doprava medzi stanicami Varín a Žilina od 21.27 hod. dňa 2.7.1965 do 4.15 hod. dňa 3.7.1965 po oboch koľajách. Od 4.15 do 6.40 hod dňa 3.7.1965 bola prevádzkovaná len jedna koľaj.

Vzhľadom k tomu, že v texte sú použité aj odborné termíny, aby vystihli podstatu nehody, tak pri dotazoch sa obráťte na železničiarov, ktorý Vám ich dokážu vysvetliť.