Informační stránky strojvedoucích ČD Cargo, a.s. PJ České Budějovice

Upozornění: veškeré reklamní bannery v horní části stránek jsou vkládány provozovatelem webhostingu a jsou podmínkou pro provoz stránek zdarma. Obsah banneru nemůže tvůrce webu nijak ovlivnit, tudíž za něj nenese žádnou zodpovědnost !!! Toto se netýká banneru "Drah Orlických hor", které vědomě podporuji, mimo jiné i zakoupením Pamětní akcie.

Dráhy Orlických hor                            Stránky kamaráda Vítězslava z Vtkovic

Na těchto stránkách najdete pomůcky a návody určené pro strojvedoucí ČD Cargo PJ České Budějovice ( a nejen jim). Své připomínky, náměty a žádosti pište na adresu lubos.klecatsky@seznam.cz . Poslední aktualizace 30.11.2011. 

 M A T E R I Á L Y    K    J E D N O T L I V Ý M   Ř A D Á M   H V     (  Doplněny materiály k lok. 363.5)

  Okénko z historie: Tragická nehoda v žst Varín nedaleko Žiliny v roce 1965 (zdroj: internet)

 Popis rychl. proužku při MU

  708.001 v zipu (popis a obsluha, manuál na dálk. ovl.)     

  stroje "reko" Pars řady 230 inv.čísel 019, 047, 048, 067, 090, 092 a 095 - nové a upravené materiály v zipu

 MIREL VZ1           

 Návěsti vlakového zabezpečovače             

 Rychloměr TRAMEX Unicontrols       

 Vysílačka TRS VO67        

 Rychloměr Metra LT